Życie Pabianic

życie pabianic
Życie Pabianic numer 9/2021

Partyzancką w obie strony

POWRÓT 
Koniec z rozoranym asfaltem na Partyzanckiej

Koniec z rozoranym asfaltem na Partyzanckiej (foto: Jach Przemek)

Koniec z rozoranym asfaltem na Partyzanckiej
ad