Życie Pabianic

życie pabianic
Życie Pabianic numer 15/2021

Pocisk znaleziony w parku

POWRÓT 
Niewybuch leży przy płocie budynku, gdzie ma siedzibę ZHP

Niewybuch leży przy płocie budynku, gdzie ma siedzibę ZHP (foto: Jach Przemek)

Niewybuch leży przy płocie budynku, gdzie ma siedzibę ZHP
ad