Życie Pabianic

życie pabianic
Życie Pabianic numer 37/2020

Pogoda zmarnowała ci plony? Oni oszacują szkody

POWRÓT 
komisja do spraw szacowania szkód w gospdarstwach rolnych życie pabianic

Pogoda zmarnowała ci plony? Oni oszacują szkody. Urząd Gminy w Pabianicach powołał do tego specjalną komisję. Zgłoś się! (foto: redakcja)

komisja do spraw szacowania szkód w gospdarstwach rolnych życie pabianic
ad
ad
ad