Życie Pabianic

życie pabianic
Życie Pabianic numer 41/2019

Przepadł milion dla biednych

POWRÓT  
- Gorzej byłoby, gdybym zaniżyła nasze potrzeby - mówi Ubychowa

- Gorzej byłoby, gdybym zaniżyła nasze potrzeby - mówi Ubychowa (foto: Kałużny Tomasz)

- Gorzej byłoby, gdybym zaniżyła nasze potrzeby - mówi Ubychowa