Życie Pabianic

życie pabianic
Życie Pabianic numer 15/2021

Przez dwie godziny ratowali nieprzytomnego

POWRÓT 
Ratowali nieprzytomnego mężczyznę

Akcja ratunkowa na Lipowej (foto: OSP Chechło Drugie)

Ratowali nieprzytomnego mężczyznę
ad