Życie Pabianic

życie pabianic
Życie Pabianic numer 31/2020

Szaleniec uciekł

POWRÓT 
Mazda po szaleńczym wyścigu nadaje się na złom

Mazda po szaleńczym wyścigu nadaje się na złom (foto: Kałużny Tomasz)

Mazda po szaleńczym wyścigu nadaje się na złom