Życie Pabianic

życie pabianic
Życie Pabianic numer 20/2021

Tłum czekał na przyjazd mikołaja. Świąteczny samochód ruszył w miasto

POWRÓT 
Mikołaj w mikołajki Życie Pabianic

Pabianiczanie tłumnie przywitali mikołaja (foto: Kamil Misiek)

Mikołaj w mikołajki Życie PabianicMikołajki Życie PabianicMikołajki Życie PabianicMikołajki Życie PabianicMikołajki Życie PabianicMikołajki Życie Pabianic
ad