Życie Pabianic

życie pabianic
Życie Pabianic numer 42/2019

To są nasi Nieprzeciętni

POWRÓT  
Od prawej: Marek Skrzymowski, Aneta Siedlecka z Pabii, Wiesław Wincek, Magdalena Małolepsza (mama Jakuba Gołębiowskiego), Jakub Nowak, Adam Stoczyński, Zenon Włodarczyk (ojciec Piotra Włodarczyka)

Od prawej: Marek Skrzymowski, Aneta Siedlecka z Pabii, Wiesław Wincek, Magdalena Małolepsza (mama Jakuba Gołębiowskiego), Jakub Nowak, Adam Stoczyński, Zenon Włodarczyk (ojciec Piotra Włodarczyka) (foto: Kałużny Tomasz)

Od prawej: Marek Skrzymowski, Aneta Siedlecka z Pabii, Wiesław Wincek, Magdalena Małolepsza (mama Jakuba Gołębiowskiego), Jakub Nowak, Adam Stoczyński, Zenon Włodarczyk (ojciec Piotra Włodarczyka)