Życie Pabianic

życie pabianic
Życie Pabianic numer 30/2021
ad

Żeglarze na Stawach Stefańskiego

POWRÓT 
Uczestnicy regat wraz z instruktorem Bogdanem Chadrysiem

Uczestnicy regat wraz z instruktorem Bogdanem Chadrysiem (foto: Jach Przemek)

Uczestnicy regat wraz z instruktorem Bogdanem Chadrysiem