Życie Pabianic

życie pabianic
Życie Pabianic numer 48/2019

Pożegnaliśmy tramwaj "41"

POWRÓT 
tramwaj

Pożegnaliśmy tramwaj "41" (foto: K. Giedrojć)

tramwajtramwajtramwajtramwajtramwajtramwajtramwajtramwajtramwajtramwajtramwaj
ad
ad