Ulica Władysława Broniewskiego – w latach 1927-1939 określana była ulicą Augusty – na cześć Augusty Enderowej z Kruschów, fundatorki osiedli familijnych dla robotników. W czasie II wojny światowej Niemcy przechrzcili ją na Sportgasse, czyli ulicę sportu (w sąsiedztwie znajdował się stadion sportowy zakładów Krusche-Ender). Po wojnie ulicę przemianowano na Władysława Broniewskiego (poeta, tłumacz, żołnierz, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej; autor między innymi wiersza „Bagnet na broń”).