Zrealizowany w 2005 roku przez Telewizję Publiczną dokument jest ponad półgodzinnym zapisem rozmowy ze zmarłą niedawno generał Elżbietą Zawacką - pseudonim Zo – „cichociemną”, legendarną kurierką AK, uczestniczką Powstania Warszawskiego, wybitnym pedagogiem i profesorem nauk humanistycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Elżbieta Zawacka urodziła się 19 marca 1909 r. w Toruniu. Ukończyła Żeńskie Gimnazjum Humanistyczne oraz studia matematyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przed II wojną światową uczyła w szkołach średnich i jednocześnie działała społecznie jako instruktorka Przysposobienia Wojskowego Kobiet.
We wrześniu 1939 r. była żołnierzem Kobiecego Batalionu Pomocniczej Służby Wojskowej, walczącym w obronie Lwowa. Już w październiku 1939 roku wstąpiła pod pseudonimem „Zlema” do formującej się Służby Zwycięstwu Polski, będącej zalążkiem polskiego państwa podziemnego.
Pod koniec 1940 r. została przeniesiona do Warszawy, gdzie rozpoczęła służbę jako kurierka Komendanta Głównego Związku Walki Zbrojnej – gen. Stefana Roweckiego. Przyjęła wtedy pseudonim „Zo”. Wkrótce stała się legendą kurierów w okupowanej Europie, organizując większość szlaków zachodnich służących komendanturze ZWZ-AK do kontaktów z rządem polskim w Londynie. Przez cały okres wojny, posługując się fałszywymi dokumentami, przekraczała granice ponad sto razy, przenosząc wiadomości i meldunki, a do jej najsłynniejszej akcji należała podróż przez Niemcy, Francję, Andorrę, Hiszpanię i Gibraltar do Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie. W przerwach miedzy kolejnymi wyprawami uczyła na tajnych kompletach.
Wiosną 1944, w wyniku informacji o grożącym jej aresztowaniu, przeszła do służby w Szefostwie Wojskowej Służby Kobiet (WSK) KG AK. W jej ramach walczyła w Powstaniu Warszawskim, zaś po jego upadku udała się do Krakowa, skąd kierowała działalnością kurierską prowadzoną na szlakach zachodnich. Po zakończeniu działań wojennych rozpoczęła ponad roczną działalność w tzw. II konspiracji.
W 1948 r. powróciła do pracy nauczycielskiej ucząc w Łodzi, Toruniu i Olsztynie. 5 września 1951 r. została aresztowana przez UB i przebywała z 10-letnim wyrokiem w więzieniach do lutego 1955 r.
Po powrocie z więzienia rozpoczęła, mimo licznych represji ze strony władz, karierę naukową. W 1965 r. uzyskała doktorat, a w 1973 r. docenturę, oraz pracowała jako adiunkt andragogiki Uniwersytetu Gdańskiego, skąd przeniosła się do rodzinnego Torunia, gdzie do 1978 r. była pracownikiem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Profesorem nauk humanistycznych Elżbieta Zawacka została mianowana w 1995 r.
Przez lata swojego życia podejmowała liczne inicjatywy popularyzujące historię, a także zajmowała się archiwizowaniem materiałów pozostałych po działalności Armii Krajowej. Była wielokrotnie odznaczana wysokimi medalami państwowymi, a w 2006 r. podniesiona do stopnia generała brygady, co czyniło ją drugą Polką, która sięgnęła po tak zaszczytny stopień wojskowy. Zmarła 10 stycznia 2009 roku w Toruniu.


Sylwetkę bohaterki i krótki biogram, będący wstępem do filmu, przedstawi Sebastian Adamkiewicz - doktorant historii na Uniwersytecie Łódzkim i współpracownik portalu historycznego „Histmag.org”.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 19 lutego 2009 r. o godzinie 17.00 w sali miejskiej przy ul. Kilińskiego 8 - w siedzibie Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Spotkanie zorganizował Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Pabianicach.