Kościół św. Floriana został wybudowany w 1900 r. w stylu eklektycznym wg projektu Tadeusza Markiewicza (ul. Warszawska 34).