Ulica Łaska w latach 1895-1927 nie miała jeszcze nazwy i określana była po prostu jako: szosa do Łasku (stąd zresztą pochodzenie jej nazwy). Po 1927 mianem Łaska została już nazwana ulica. W latach 1940–1944 Niemcy przemianowali ją na Bahnhofstrasse – ulica Dworcowa (bo biegnąca koło dworca kolejowego). W latach 1945–1946 wróciła do pierwotnej nazwy. Od 1946 roku rząd na nią przejęli Rosjanie i nazwali ją ulicą generała Gieorgija Żukowa, którego wojska wyzwoliły Pabianice w nocy z 19 na 20 stycznia 1945 roku. Po 1989 roku ulicę ponownie nazwano Łaską. (mg)