Ulica Piękna – w latach 1910-1939 tę równoległą do Świętokrzyskiej i Łąkowej ulicę nazywano Piękną. W czasie okupacji Niemcy przemianowali ja na Lettov-Vorbeck Strasse. Paul von Lettow-Vorbeck był generałem niemieckim, dowódcą wojsk cesarskich walczących w I wojnie światowej na terenie Niemieckiej Afryki Wschodniej (była to jedyna niemiecka kampania wojskowa w posiadłościach zamorskich, gdzie Niemcy nie zostali pokonani). Po wojnie powrócono do pierwotnego określenia ulicy. Niestety, nie jest znana jego etymologia. Być może w założeniu ulica ta miała być reprezentatywną częścią miasta lub kiedyś rzeczywiście była piękna.