Pabianickie historie z pogranicza trzech pokoleń Kraju Warty i GG” Jana Jagusiaka trafiły na półki MBP przy ulicy św. Jana.
Książka została opublikowana w 2008 roku nakładem wydawnictwa w Pabianicach. 112-stronicowy tekst dedykowany jest Jadwidze Stępieniowej, pisarce i autorce utworu „My z Szarych Szeregów”.
„Pabianiczanie tamtego najstarszego – wojennego i powojennego – pokolenia uczniowie Jadwigi Stępieniowej i czytelnicy jej książki starają się przekazać młodym następcom świadectwa o tamtych czasach. (...)Te historie, adresowane do każdego jak międzypokoleniowy łącznik, dają także okazję do refleksji nad przemijaniem pokoleń i ich ocenami minionego czasu” - czytamy we wstępie. Poza wspomnieniami w publikacji znaleźć można ponad 30 różnego rodzaju związanych z Pabianicami materiałów – esejów, opowiadań, dokumentów. Taka różnorodność była potrzebna, żeby obiektywnie przedstawić czasy II wojny światowej.
Dr Jan Jagusiak – pedagog, socjolog, pisarz, absolwent wielu uczelni. Urodził się w gm. Dłutów, ale od pół wieku związany jest z Pabianicami. Obecnie wykłada w miejskiej Wyższej Szkole Humanistyczno–Ekonomicznej. Od 40 lat żonaty i – jak sam mówi – „Nie zamierzam tego zmieniać”. Członek Towarzystwa Przyjaciół Pabianic. Autor i współautor wielu publikacji. Za książkę „Polacy, Niemcy kronika dobrych kontaktów” otrzymał w Lipsku nagrodę literacką.