Starostwo to pałac przemysłowca wybudowany w 1883 r. w stylu eklektycznym przez rodzinę Enderów, współwłaścicieli firmy Krusche i Ender wg projektu arch. Ignacego Markiewicza (ul. Piłsudskiego 2). Willa: elegancki dom przemysłowca wzniesiony na początku XX w. przez rodzinę Schweikertów, właścicieli firmy chemicznej (ul. Piłsudskiego 12). Szkoła Podstawowa nr 5: zespół budynków szkolnych wzniesionych w latach 1922-1924 wg projektu znanego polskiego architekta Zdzisława Mączeńskiego (ul. Zamkowa 65). Kaplica cmentarna: wzniesiona w 1904 r. w stylu secesyjnym z fundacji Zofii Kindler jako mauzoleum rodzinne. Ofiarowane parafii ewangelickiej na kaplicę cmentarną (ul. Ewangelicka). Cmentarz żydowski: założony w połowie XIX w. Zachowało się ok. 650 nagrobków, między innymi zasłużonych dla miasta rodzin żydowskich: Baruchów i Gliksmanów (ul. Jana Pawła II 57). Cmentarz ewangelicki: założony w połowie XIX w. Zachowane grobowce i nagrobki znanych rodzin fabrykanckich: Enderów, Kindlerów, Kruschów i Schweikertów (ul. Ewangelicka).