Pierwsza pozycja pt. "Stary cmentarz katolicki 1824-2004" liczy sobie 285 stron. Zawiera historię cmentarza przy ul. Kilińskiego, biogramy zbiorowe i indywidualne spoczywających na nim pabianiczan, a także biogramy rodów pabianickich. Opatrzona jest licznymi przypisami, załącznikami i bogato ilustrowana.

- Dzięki pracy Alicji Dopart, encyklopedyczne hasło cmentarz, "gdzie w grobach grzebie się zmarłych" nabrało niepomiernie głębokiego znaczenia, dotyczy bowiem kategorii przemijania, wiążącego się z niepokojem i smutkiem, ale zmuszającym człowieka do głębszej refleksji nad sobą i poszukiwaniem sensu istnienia - pisze za ks. Romanem Darowskim w recenzji książki prof. Ireneusz Bittner.

Książka jest do kupienia w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Kościuszki 14, w Muzeum Miasta Pabianic oraz w informacji turystycznej na stacji PKP. Książka kosztuje 45 złotych.