To dwór wzniesiony w latach 1566-1571 w stylu renesansowym przez kapitułę krakowską. Od 1948 r. jest tutaj Muzeum Miasta Pabianic (Stary Rynek 1). Muzeum Miasta Pabianic powstało w 1907 r. staraniem Polskiej Macierzy Szkolnej. Twórcą i założycielem był dr Witold Eichler - doktor medycyny, entomolog i etnograf. Po wojnie w 1945 r. na potrzeby muzeum przekazano XVI-wieczny dawny dwór kapituły krakowskiej. W 1972 r. pozyskano budynek dawnej szkoły powszechnej nr 3, zbudowany w 1886 r. Od 1990 r. muzeum jest finansowane przez miasto i jest instytucją samorządową. Muzeum ma strukturę wielodziałową i posiada działy: archeologiczny, historyczny, kultur materialnych, obejmujący zbiory sztuki, etnografii i przyrody. www.muzeum.pabianice.prv.pl