Ulica Zamkowa – od 1823 do 1884 nosiła nazwę Zamkowa, ale biegła tylko od ulicy Lipowej do Kościuszki, bo dalej prawdopodobnie nie była jeszcze zabudowana. Stopniowo Zamkowa obejmowała kolejne fragmenty miasta. W latach 1940–1944 przyjęła niemiecki odpowiednik polskiej nazwy – Schloss-Strasse. Po wojnie, aż do 1989 roku, nazywała się Armii Czerwonej (w hołdzie dla rosyjskich żołnierzy). Po 1989 wróciła do swojej pierwotnej nazwy, czyli Zamkowej. Sama nazwa wzięła się od stojącego przy Starym Rynku Zamku.