Uczniowie klas trzecich gimnazjów będą mogli zapoznać się z możliwościami kontynuowania dalszej nauki. W szkołach znajdą ulotki i informatory z aktualną ofertą.
Dla absolwentów gimnazjów w szkołach średnich przygotowano 1420 miejsc w 51 oddziałach. Licea ogólnokształcące dysponują 13 oddziałami, w tym 1 integracyjnym. Licea profilowane mają 10 oddziałów, technika – 11 oddziałów, zespoły szkół zawodowych – 14 oddziałów, szkoły specjale z przysposobieniem do zawodu – 2 oddziały, studium policealne – 1 oddział.
Dodatkowo w Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Widzewie – będzie 8 oddziałów.
Obecnie do klas trzecich szkół gimnazjalnych uczęszcza 1.221 uczniów. W tym roku będą musieli pdojąć decyzję, co dalej.