Jedna została wykluczona, a jej oferta odrzucona.
Wygrała firma PPHU „SOLID-BUD” Maciej Kulhawy z miejscowości Kluki. termomodernizacja będzie kosztowała 129.723,90 zł. Okres gwarancji 3 lata.