Został przyjęty wniosek złożony przez Starostwo Powiatowe do Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowania zadania: „Zajęcia sportowo- rekreacyjne dla uczniów”. Mają to być sportowe zajęcia pozalekcyjne w szkołach powiatowych od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00 – 20.00. Prowadzone będą lekcje lekkoatletyki, tańca, piłki siatkowej, nożnej, koszykówki, tenisa stołowego. Będzie to kosztowało 150.000 zł. Z ministerstwa uzyskano dofinansowanie w wysokości 65.000 zł. O dotacje walczyło 1.500 wniosków. Przyjętych zostało 421.