6 grudnia organizowany jest przez Oddział PTTK w Pabianicach – KTP „Aaron” 18 Rajd Gwiazdkowy
 
Trasy rajdu: 
 
• I – 5 km – MOSiR Pabianice – Las Miejski – ul. Rydzyńska – Potaźnia – Rydzyny Dolne – Rydzyny OSP. 
• II – 10 km – MOSiR Pabianice – Las Miejski – Potaźnia – Seryczyn (szlak czerwony) – Rydzyny Dolne – Rydzyny OSP. 
 
Przebieg rajdu: 
 
• Start: MOSiR Pabianice, ul. Bugaj 110 (Lewityn). 
• 8:30-11:00 Wymarsz poszczególnych grup według wcześniej indywidualnie ustalonego z komandorem rajdu harmonogramu. 
• 8:30-13:00 Przejście uczestników rajdu po wybranej trasie na metę rajdu. 
• Meta: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydzynach. 
• 13:00 – Uroczyste zakończenie rajdu. 
 
• Dla grup spoza Pabianic, po uzgodnieniu, przygotowane zostaną trasy indywidualne.
• Uczestnicy po zakończeniu rajdu zostaną przewiezieni autokarem z Rydzyn do krańcówki MZK przy ul. Waltera-Jankego. 
• Rajd będzie trwał od godz. 8.30 do 13.00, jednak wyjścia piesze poszczególnych grup i powrót autokarem do Pabianic zostaną uzgodnione indywidualnie z opiekunami po kontakcie z komandorem rajdu Aleksandrem Dudą. 
 
Warunki uczestnictwa: 
 
• Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty wpisowego i dostarczenie listy uczestników oraz opiekunów. 
• W rajdzie mogą uczestniczyć turyści indywidualni i zorganizowani. 
• Grupy zgłoszone przez instytucje (przedszkola, szkoły, domy kultury, organizacje itp.). 
• Osoby niepełnoletnie i grupy szkolne mogą uczestniczyć w rajdzie wyłącznie pod opieką dorosłych. 
• Uczestnictwo w rajdzie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu rajdu. 
 
Na mecie jak zwykle na wszystkich uczestników będzie oczekiwał Mikołaj z prezentami!