W 2010 roku powiat pabianicki otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2.391.656 zł. W ubiegłym roku była to kwota 2.697.817 zł.

150.000 zł przeznaczono na zadania z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej, w tym o przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 140.000, o kierowanie osób niepełnosprawnych na szkolenia – 10.000 zł. W 2009 roku była to kwota 200.000 zł.

W 2010 roku na zadania związane z rehabilitacją społeczną przeznacza się 2.241.656 zł (w 2009 r. – 2.497.817 zł), z tego: 1.109.700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej, 200.000 zł – dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Rok wcześniej na ten cel przyznano 298.117 zł,
* 141.956 zł – dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się (komputery, słuchawki, maszyny do pisania dla osób niewidomych), architektonicznych (łazienki, podjazdy) i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. W 2009 roku była to kwota 180.000 zł,
* 50.000 zł- na działania związane ze sportem, kulturą, rekreacją i turystyką, jak olimpiady, wyjazdy rekreacyjne, teatr, kino, basen. Środki na ten cel przyznane zostają organizacjom i stowarzyszeniom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych (2009 - 180.000 zł),
* 740.000 zł - dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – buty ortopedyczne, wózki, protezy, pieluchomajtki, aparaty słuchowe. W 2009 roku – 650.000 zł.