Kierowcy, którzy we wtorek (21 września) przemieszczają się po Pabianicach ulicami 20 Stycznia i Grota- Roweckiego muszą zachować szczególną ostrożność. Powód? W tych miejscach na jezdniach malowane są pasy i linie. Przy ulicy Bugaj łatane też są dziury.