Trzeba uważać jadąc 20 Stycznia od 3 Maja, żeby nie wjechać w duże pachołki. 

Tutaj była naprawiana studzienka.