- W ubiegłym roku na ulicach Pabianic doszło do 664 zdarzeń drogowych, czyli wypadków i kolizji - mówi – Tomasz Wójcicki z sekcji ruchu drogowego KPP w Pabianicach. - W 60 wypadkach zginęło 7 osób, a ponad 70 zostało rannych.
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nadmierna prędkość i niedostosowanie prędkości do istniejących warunków na drodze, nieustąpienie pierwszeństwa pieszym, raptowne wejście pieszego na jezdnię, kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu albo narkotyków – to główne przyczyny wypadków. Warszawska, Stary Rynek, Zamkowa, Lutomierska, Nowy Rynek, Waltera – Jankego, Pułaskiego i Kopernika to ulice, na których w ubiegłym roku było najbardziej niebezpiecznie.
- Poprzez pogadanki w szkołach, współpracę ze Strażą Miejską i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, staramy się wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym – informuje Wójcicki.
Do liczby 664 zdarzeń drogowych należy dodać przynajmniej kilkadziesiąt kolizji niezgłoszonych policji.
- Tak, przepisy dopuszczają takie sytuacje - stwierdza  Tomasz Wójcicki. -  Jeżeli jest to tak zwana stłuczka i żadna z osób nie została poszkodowana, uczestnicy kolizji mogą się porozumieć między sobą bez udziału policji. (wb)