W ramach programu „Kawka” – dofinansowania wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła - Urząd Miejski złożył wniosek na łączną kwotę 5,9 mln zł, z czego 3,4 mln to kwota dotacji. Wniosek został złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a stamtąd trafi do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, które finansuje program.

Miasto złożyło wniosek po zebraniu deklaracji od mieszkańców.

- Chęć udziału w programie zgłosiło 230 prywatnych właścicieli nieruchomości, firmy oraz wspólnoty mieszkaniowe – informuje Aneta Klimek, rzecznik UM. - Najbardziej popularna była zmiana ogrzewania na gazowe albo na kotły c.o., które spełniają normy ekologiczne i wymogi 5. klasy emisji. „Kawka” oferuje dofinansowanie do 65 proc. poniesionych kosztów związanych ze zmianą sposobu ogrzewania, m.in. koszty przygotowania niezbędnych projektów i dokumentacji, zakupu i montażu nowych urządzeń do produkcji oraz demontażu starych.

Ile pieniędzy z programu „Kawka” otrzymają Pabianice, będzie wiadomo pod koniec lutego.