Nauczyciele domagają się:
"- zagwarantowania zwiększenia do 2010 r. wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami o co najmniej 50%, między innymi poprzez zwiększenie nakładów na oświatę publiczną,
- utrzymania dotychczasowego zakresu praw i obowiązków nauczycielskich wynikających z ustawy Karta Nauczyciela,
- utrzymania dotychczasowych uprawnień emerytalnych nauczycieli.
27 maja nauczyciele będą strajkować.
- Domagają się od nas, by poinformować rodziców, aby na wtorek 27 maja zabezpieczyli dzieciom opiekę - mówi Dariusz Wypych, wiceprezydent. - To będzie strajk legalny o dużych rozmiarach. Został przygotowany przez ZNP, ale jest popierany też przez Solidarność.