Łódzki kurator oświaty rostrzygnął konkurs wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Dotację 31.600 zł dostanie Zespół Szkół Specjalnych nr 5 przy ul. Pułaskiego. Szkoła ta napisała projekt wyrównywania szans edukacyjnych niepełnosprawnych uczniów. Nauczyciele ZS nr 5 chcą wspierać młodzież przy wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Program jest skierowany do uczniów trzeciej klasy Gimnazjum Specjalnego. Realizować go będą nauczyciele przedmiotów zawodowych, wychowawcy klas, doradca zawodowy, nauczyciele języków obcych, nauczyciele informatyki i specjaliści z zewnątrz (z Urzędu Pracy, lekarz medycyny pracy, stylista).