Będą musieli określić w niej, ile godzin dziennie dziecko będzie spędzać w przedszkolu. Po co? Bo za pięć godzin dziennego pobytu się nie płaci.
To czas na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Powinno brać w niej udział jak najwięcej dzieci i dlatego jest bezpłatna dla rodziców (płaci gmina).
Za pozostałe godziny pobytu w przedszkolu, zajęcia dodatkowe, jak: gimnastyka korekcyjna, zajęcia artystyczne, kółka zainteresowań, rodzice muszą zapłacić. Ile? 0,13 procent minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą godzinę świadczenia. Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę. Tak mówi uchwała przyjęta dziś (3 marca) przez radnych miejskich.
Rodzice będą płacić też za wyżywienie dziecka oraz wszelkie dodatkowe zajęcia organizowane przez przedszkole na ich wniosek.