O radość, miłość, zdrowie i nadzieję modlili się wierni zebrani o godz. 18.00 w kościele NMP. W ławkach siedzieli ludzie chorzy. Niektórzy przyjechali na wózkach. Modlili się żarliwie z otwartymi sercami, pełnymi boskiej miłości.