PO ma radnych: Grażynę Wójcik, Joannę Kupś, Małgorzatę Biegajło, Piotra Roszaka, Piotra Majchrzaka, Krzysztofa Rąkowskiego i Zofię Kriger-Kozłowską.