Od 26 października stażyści i osoby na przygotowaniu zawodowym będą dostawać z Powiatowego Urzędu Pracy 753 zł (brutto).
- Niestety nowy przepis nie obejmie osób, które już są na stażach lub na przygotowaniu zawodowym - wyjaśnia Bogusław Oswald, dyrektor PUP. - Bardzo dużo osób czeka w kolejce na te nowe staże.
Do tej pory stażyści otrzymywali zdecydowanie mniej - 460 zł na rękę.