Pół wieku temu na ślubnym kobiercu stanęli: Jadwiga i Mieczysław Baranowiczowie, Marianna i Stanisław Kabacińscy, Teresa i Henryk Magierowie, Mirosława i Zygmunt Nowakowie, Henryka i Jan Osetowie, Daniela i Jakub Ostrowscy, Józefa i Stefan Tomaszewscy, Teresa i Franciszek Witkowscy. Podczas uroczystości w Zamku medale za długoletnie pożycie małżeńskie wręczy jubilatom prezydent Zbigniew Dychto - w środę 26 września o godz. 14.00.