W sąsiedztwie McDonalds’a i KFC jest ładny kawałek ziemi. Po kilku latach sporów między radnymi i prezydentem, na zakończenie kadencji działka została wystawiona na sprzedaż.

Prezydent Zbigniew Dychto wydał zarządzenie w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Wspólnej 3, stanowiącej własność gminy miejskiej Pabianice. Wyrazili na to zgodę radni miejscy na ostatniej sesji Rady Miejskiej.

Wartość: 800.000 zł. Wspólna 3 to trzy działki (1.301 m2 kw. 552 mkw. i 686 m kw.) o łącznej powierzchni 2.539 m kw.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: zakłady przemysłowe, magazyny, składy, usługi.

Informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25, II piętro, pok. 14.