Z okazji Ogólnopolskiej Akcji Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych po poradę do Akademii Rozwoju Twórczego przy ul. Poniatowskiego 3 wybrało się dziewięć rodzin.

- Umawialiśmy osoby zainteresowane na konkretną godzinę. Z dziećmi i rodzicami pracuje dziś od rana logopeda i psycholog - mówi Ewa Majchrowska z ART-u.

Konsultacje logopedyczne i psychologiczne mają zdiagnozować zaburzenia rozwoju mowy i zaburzenia rozwoju psychomotorycznego dzieci w wieku przedszkolnym. Zaproszone były również dzieci 6-letnie, u których rodzice dostrzegają trudności w nauce czytania i pisania.