117 wniosków o pozwolenie na budowę wpłynęło do Wydziału Architektury i Budownictwa w sierpniu. 35 domów stanie w Pabianicach, 6 domów będzie budowanych w gminie Lutomiersk, 27 w Konstantynowie, 18 w gminie Pabianice, 12 w gminie Dobroń, 7 w gminie Dłutów, 12 w gminie Ksawerów. Od początku roku wydział rozpatrzył 2.035 spraw i wydał 956 decyzji pozwolenia na budowę oraz 2 decyzje zezwalające na inwestycje drogowe.