Powiat pabianicki podpisał umowę z gminą Dobroń na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E – ul. Leśna, gmina Dobroń” i „Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Sienkiewicza w Dobroniu na drodze powiatowej nr 4912E”.

Na ulicy Sienkiewicza przeprowadzone zostaną prace drogowe - rozebranie nawierzchni bitumicznej i położenie dwóch warstw asfaltu: wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej i ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej.

Ulica Leśna zostanie poszerzona do około 6 metrów. Zakres prac to: usunięcie warstwy humusu, położenie podbudowy z kruszywa łamanego i podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego. Potem będzie położona warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej i nastąpi utwardzenie poboczy.

Koszt realizacji zadań to 160.000 zł (120.000 zł - środki powiatu, 40.000 zł – środki gminy).