- Osy, szerszenie, dzikie pszczoły. Mamy bardzo dużo zgłoszeń – mówi dyżurny straży pożarnej.
 
Dwa zgłoszenia były w Pabianicach, dwa w Drzewocinach. Strażacy pospieszyli też na pomoc do wsi Wysieradz i wsi Charbice Dolne.
 
Błonkoskrzydłe to rząd owadów, który liczy 125.000 gatunków, między innymi są to pszczoły, osy, mrówki, szerszenie.
 
- Gdy jest ciepło, pszczoły robią się agresywne - mówi pszczelarz. - Teraz zbierają nektar z lip, które właśnie kwitną.