Od rana trwają spotkania z pracownikami Urzędu Miejskiego. Audytor rozmawia z prezydentem, osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad inwestycjami, sekretarzem maista i skarbnikiem.  POtem będzie spotkanie zbiorowe z udziałem zaproszonych gości, czyli dostawców mediów technicznych: wodociągów i kanalizacji, energii elektrycznej, telekomunikacji, gazu, przedstawicieli gminy, odpowiedzialny za infrastrukturę drogową. Na koniec ma byc wizytacja przedsięwzięć inwestycyjnych w gminie. Audyt zakończy się około godz. 15.00.