Głośne i wulgarne zachowanie grupy osób siedzących na ławce przed blokiem przy ul. Bardowskiego 5 oburzyło sąsiadów. Wezwali Straż Miejską w czwartek (6 maja) o godz. 20.15. Strażnicy na miejscu zastali 3 osoby. Wokół nich było sporo porozrzucanych śmieci. Funkcjonariusze pouczyli zebranych za zaśmiecanie terenu.