Czujni powinni być kierowcy parkujący w miejscach do tego nieprzeznaczonych, np. na trawnikach czy chodnikach.

- Na koła pojazdów nieprawidłowo parkujących zakładane będą blokady - straszy prezydent Zbigniew Dychto.