Starostwo podpisało umowę z firmą DENDREW-SERVICE z Łodzi na wycinkę traw przy drogach powiatowych na terenie Pabianic.

- Obejmuje ona koszenie trawników wraz z uporządkowaniem terenu po wykonaniu prac oraz wywóz i utylizację skoszonej trawy - wyjaśnia Joanna Rakowska, rzeczniczka starosty.

Okres realizacji zadania od 11 maja do 31 maja. Koszt: 5.000 zł.