Na Komisji Edukacji i Spraw Obywatelskich, radni zapowiedzieli, że chcą zobaczyć jakie są najpilniejsze potrzeby gimnazjów. To oni dyskutują nad ważniejszymi sprawami dotyczącymi szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli. Jak trzeba było osuszyć piwnice w jednej z podstawówek, odwiedzili szkołę, żeby zobaczyć jak wielka jest skala problemu. Teraz chcą bliżej poznać problemy gimnazjów.