Pieniądze na ten cel miały być sporo większe. Urząd Miejski złożył wniosek o 96.000 zł, bo były plany udoskonalenia systemu monitoringu w Gimnazjum nr 2. Wojewoda Łódzki zdecydowała jednak inaczej i do kasy urzędu trafiła kwota o połowę mniejsza. 48.690 zł plus wkład własny szkół (16.220, czyli 20% kwoty), będzie rozdysponowane między sześć placówek. Monitoring pojawi się w Szkołach Podstawowych nr: 1, 5, 8, 13, 14 i 17. Kwota, jaką dysponują placówki nie jest wielka, ale dyrektorzy szkół znaleźli firmy, które przedstawiły najkorzystniejsze oferty. Pieniądze pochodzą z rządowego programu "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach".