Szkolenie dla pedagogów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, publicznych oraz niepublicznych z powiatu pabianickiego organizuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego. Szkolenie pt. "Trzymaj formę" rozpocznie się 5 lutego o godz. 10.00 w budynku przy ul. Kazimierza 8.
Pedagodzy po szkoleniu zostaną koordynatorami i realizatorami programu dotyczącego zaburzeń odżywiania wśród dzieci i młodzieży (anoreksja, bulimia).
Wykład poprowadzi m.in. Jolanta Krzyżanowska z Poradni Dietetycznej Instytuty Centrum Matki Polki w Łodzi i Bożena Krajewska-Bicz z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Konstantynowie.