Od ulicy Gdańskiej do kościoła św. Mateusza będzie wiercony tunel w ziemi. Specjaliści wprowadzą weń grubą rurę kanalizacyjną. Dzięki temu nie trzeba będzie rozkopywać ulicy. W tym rejonie miasta jest układana kanalizacja sanitarna i burzowa.
- Taki same przewierty będą pod Grobelną i pod Grota-Roweckiego – wyjaśnia Andrzej Różański, inżynier miasta.
Rury kanalizacyjne są już wkopywane na Bulwarach i łąkach przy ulicy Świetlickiego. Rozkopany jest też Stary Rynek przy Grobelnej.
- Po 20 sierpnia, gdy wyjdzie pielgrzymka z Pabianic, zamkniemy uliczkę między kościołem a rynkiem. Roboty w tym rejonie potrwają miesiąc – dodaje inżynier miasta.