Odbędzie się zjazd sprawozdawczo-wyborczy.

- Taki zjazd odbywa się co dwa lata. Jest to forma kontroli władz hufca i sprawdzenie, czy realizują założone cele – tłumaczy Krzysztof Hile z komisji rewizyjnej.

Na zjeździe sprawozdanie z działalności Hufca przedstawi Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek, komendantka. Wyborów nie będzie, ale harcerze zagłosują za udzieleniem absolutorium. Kadencja komendanta Hufca ZHP trwa 4 lata. Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek jest w połowie drugiej kadencji. Trzeciej już nie będzie, bo mogą być tylko dwie.

- Cały czas szukam swojego następcy. Myślałam kiedyś, że będzie nim Piotr Roszak, który był moim zastępcą. Mogłaby to być również Kamila Pokora. To nie jest jednak takie proste, bo ludzie mają swoje życie zawodowe i nie każdy ma możliwość tak bardzo poświęcić się dla harcerstwa – mówi komendantka.